$url = wp_get_attachment_url( get_post_thumbnail_id($post->ID) ); ?>

Blog

UPS – kolejna część historii

1991 – 1994

Postęp technologiczny

 

W 1993 r. UPS dostarczał dziennie 11,5 miliona przesyłek i dokumentów do ponad miliona stałych klientów. W obliczu tak przytłaczającego wolumenu konieczne było opracowanie nowych technologii w celu utrzymania wydajności i konkurencyjnych cen, jak również świadczenia klientom dodatkowych usług. Technologia operacyjna UPS obejmuje szeroki wachlarz elementów, począwszy od niedużych urządzeń ręcznych po specjalnie projektowane pojazdy dostawcze oraz globalne systemy komputerowe i komunikacyjne.

Ręczne urządzenie DIAD, będące na wyposażeniu wszystkich kierowców UPS, opracowano w celu sczytywania informacji i wprowadzania ich do sieci UPS. DIAD uwzględnia nawet cyfrowy obraz podpisu odbiorcy, co gwarantuje nadawcy szybkie potwierdzenie ostatecznej dostawy. Urządzenie to umożliwia również kierowcom pozostawanie w kontakcie z centrami operacyjnymi, bycie na bieżąco ze zmieniającymi się grafikami odbiorów, trasami przejazdów i innymi istotnymi informacjami.

UPSnet to globalna sieć komunikacji elektronicznej, stanowiąca kanał przesyłowy informacji dotyczących obsługi i dostawy przesyłek. Sieć UPSnet wykorzystuje ponad 800 000 km łączy komunikacyjnych i dedykowanego satelitę do połączenia ponad 1300 centrów dystrybucyjnych UPS w 46 krajach i terytoriach. System monitoruje 821.000 paczek dziennie. W latach 1986 – 1991 UPS zainwestował 1,5 miliarda dolarów w modernizację technologiczną, a w ciągu kolejnych pięciu lat planuje przeznaczyć na ten cel dodatkowe 3,2 miliarda dolarów. Modernizacja ma na celu poprawę wydajności oraz rozszerzenie obsługi klienta.

W 1992 r. UPS wprowadził elektroniczny monitoring wszystkich przesyłek naziemnych. W 1994 r. wystartował portal UPS.com, a popyt na informacje dotyczące przesyłek w trakcie przewozu wzrósł w zaskakującym tempie. W kolejnym roku UPS zwiększył funkcjonalność strony, dzięki czemu klienci zyskali możliwość monitorowania przesyłek podczas procesu ich dostarczania. Popularność monitoringu internetowego przesyłek przekroczyła wszelkie oczekiwania – obecnie portal UPS.com otrzymuje 10 milionów żądań monitoringu internetowego dziennie.

 

1991 – 1994

Większy zakres usług

 

W 1993 r. UPS dostarczał dziennie 11,5 miliona przesyłek i dokumentów do ponad miliona stałych klientów. W obliczu tak przytłaczającego wolumenu konieczne było opracowanie nowych technologii w celu utrzymania wydajności i konkurencyjnych cen, jak również świadczenia klientom dodatkowych usług. Technologia operacyjna UPS obejmuje szeroki wachlarz elementów, począwszy od niedużych urządzeń ręcznych po specjalnie projektowane pojazdy dostawcze oraz globalne systemy komputerowe i komunikacyjne.

Ręczne urządzenie DIAD, będące na wyposażeniu wszystkich kierowców UPS, opracowano w celu sczytywania informacji i wprowadzania ich do sieci UPS. DIAD uwzględnia nawet cyfrowy obraz podpisu odbiorcy, co gwarantuje nadawcy szybkie potwierdzenie ostatecznej dostawy. Urządzenie to umożliwia również kierowcom pozostawanie w kontakcie z centrami operacyjnymi, bycie na bieżąco ze zmieniającymi się grafikami odbiorów, trasami przejazdów i innymi istotnymi informacjami.

UPSnet to globalna sieć komunikacji elektronicznej, stanowiąca kanał przesyłowy informacji dotyczących obsługi i dostawy przesyłek. Sieć UPSnet wykorzystuje ponad 800 000 km łączy komunikacyjnych i dedykowanego satelitę do połączenia ponad 1300 centrów dystrybucyjnych UPS w 46 krajach i terytoriach. System monitoruje 821.000 paczek dziennie. W latach 1986 – 1991 UPS zainwestował 1,5 miliarda dolarów w modernizację technologiczną, a w ciągu kolejnych pięciu lat planuje przeznaczyć na ten cel dodatkowe 3,2 miliarda dolarów. Modernizacja ma na celu poprawę wydajności oraz rozszerzenie obsługi klienta.

W 1992 r. UPS wprowadził elektroniczny monitoring wszystkich przesyłek naziemnych. W 1994 r. wystartował portal UPS.com, a popyt na informacje dotyczące przesyłek w trakcie przewozu wzrósł w zaskakującym tempie. W kolejnym roku UPS zwiększył funkcjonalność strony, dzięki czemu klienci zyskali możliwość monitorowania przesyłek podczas procesu ich dostarczania. Popularność monitoringu internetowego przesyłek przekroczyła wszelkie oczekiwania – obecnie portal UPS.com otrzymuje 10 milionów żądań monitoringu internetowego dziennie.

Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych

1999 – 1999
10 listopada 1999 r. UPS po raz pierwszy zaoferował swoje akcje ogółowi społeczeństwa. Publiczna sprzedaż akcji wzmocniła firmę, dając jej możliwość wykorzystania będących w obrocie publicznym papierów wartościowych do dokonania strategicznych przejęć na ważnych rynkach światowych.