$url = wp_get_attachment_url( get_post_thumbnail_id($post->ID) ); ?>

Blog

The UPS Store – czyli Mail Boxes Etc. w USA

Gospodarka Globalna i Ewolucja

2000 – 2009

Na przestrzeni lat UPS stał się liderem zarządzania globalnym łańcuchem dostaw. W UPS dystrybucja globalna i logistyka obejmuje nie tylko transport towarów, ale także informacji i środków przemieszczanych wraz z towarami.
Klienci UPS często występowali o wykorzystanie tego doświadczenia, co w efekcie doprowadziło do rozwinięcia oferującej kompleksowe usługi działalności. UPS Supply Chain Solutions to działająca płynnie organizacja zapewniająca usługi logistyczne, fracht globalny oraz usługi finansowe i pocztowe w celu polepszenia wyników działalności klientów oraz udoskonalenia ich globalnych łańcuchów zaopatrzenia.

 

W roku 2001 UPS uczynił krok w kierunku działalności detalicznej poprzez przejęcie Mail Boxes Etc., Inc., największego światowego franczyzodawcy detalicznych centrów świadczących usługi przesyłkowe, pocztowe i rożnorodne usługi dla firm. W ciągu dwóch lat ok. 3,000 placówek Mail Boxes Etc. na terenie Stanów Zjednoczonych zostało przemianowanych na ośrodki UPS Store® i zaczęło oferować niższe stawki za wysyłki w ramach UPS. Ośrodki te zachowały lokalną strukturę własności i zarządzania i nadal oferują ten sam wachlarz usług pocztowych i biznesowych wraz z obsługą na najwyższym światowym poziomie.
UPS w dalszym ciągu prowadzi światową ekspansję. Klienci w Europie, Azji i Ameryce Południowej mogą korzystać z niezrównanego portfolio terminowo wykonywanych usług oraz łańcuchów dostaw. Dwa z większych udoskonaleń usług międzynarodowych połączone są z powiększeniem Worldport, centrum lotniczego w Lousville w stanie Kentucky oraz europejskiego centrum lotniczego w Kolonii (Niemcy). Jako że Azja określona została głównym celem rozwoju, w roku 2005 UPS uruchomił pierwszą usługę dostawy non-stop pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Guanzhou w Chinach. W tym samym roku UPS przejął udziały posiadane przez swego partnera joint venture w Chinach, uzyskując tym samym dostęp do 23 miast skupiających ponad 80% prowadzonego przez Chiny międzynarodowego handlu.
UPS od początku działalności wprowadzał przyjazne środowisku innowacje, począwszy od stosowania elektronicznych pojazdów w Nowym Jorku w latach 30. XX w. po opracowanie technik oszczędzania wody przy jednoczesnym utrzymaniu w czystości charakterystycznych brązowych furgonetek i obsługiwanie największej na świecie floty pojazdów wykorzystujących sprężony gaz ziemny (CNG). Mimo że praktyki zrównoważonego rozwoju nie są dla UPS nowością, firma doceniała konieczność formalnego udokumentowania swojej koncentracji na modelach odpowiedzialnego prowadzenia działalności. W 2003 r. UPS wydał pierwszy Raport o Zrównoważonym Rozwoju Korporacji, podkreślając znaczenie uzyskania równowagi pomiędzy celami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi. Raport ten, wydawany obecnie co rok, monitoruje ważne dla przedsiębiorstwa kluczowe wskaźniki wydajności.
UPS bezustannie zdobywa dostęp do różnych rynków w drodze przejęć. Nabycie Challenge Air w roku 1999 dało UPS pozycję największego przewoźnika ekspresowego i towarowego w Ameryce Łacińskiej. Przejęcie Menlo Worldwide Forwarding w 2004 r. udostępniło firmie możliwość transportu lotniczego ciężkich ładunków towarowych, zaś z kolei zakup Overnite w roku 2005 umożliwił poszerzenie usług przewozu naziemnego na terenie Ameryki Północnej. Inne niedawne przejęcia w Wielkiej Brytanii i Polsce stanowią nową możliwość rozwoju w Europie.
Na przestrzeni minionych 100 lat UPS stał się specjalistą od transformacji, przekształcając się z niewielkiej firmy kurierskiej w wiodące przedsiębiorstwo oferujące usługi transportu powietrznego, ziemnego, morskiego oraz przesyłu elektronicznego. Najnowsza zmiana publiczna miała miejsce w roku 2003, kiedy to firma wprowadziła nowe logo, symbolizujące nowy i przekształcony UPS, demonstrując tym samym światu, że możliwości firmy wykraczają daleko poza zwykłe dostarczanie małych przesyłek. Przedsiębiorstwo zrobiło kolejny krok naprzód, przyjmując skrót UPS jako oficjalną nazwę, co stanowi jeszcze jeden dowód szerokiego wachlarza usług. Dochowując wierności skromnym początkom, forma utrzymuje doskonałą reputację dzięki uczciwości, niezawodności, pracowniczej strukturze własności i obsłudze klientów. Przyszłość niesie dla UPS jeszcze więcej sukcesów wraz z piszącym się właśnie kolejnym rozdziałem historii.