$url = wp_get_attachment_url( get_post_thumbnail_id($post->ID) ); ?>

Blog

Nowość! Numerator z godziną lub datownik z numeratorem oraz wiele innych konfiguracji!

Nowe modele pieczątki Printer 60 DD
są już dostępne w ofercie! 


Datownik z numeratorem, pieczątka z godziną i datą, numerator z datownikiem i wiele innych konfiguracji niezwykle praktycznych w wielu dziedzinach. Oferujemy łącznie 9 wariantów pieczątki Printer DD – z podwójną datą, godziną, numerem lub mieszaną konfiguracją oraz z płytką tekstową formatu 76 x 37 mm.Obecnie oferta obejmuje 9 wersji pieczątki Printer 60 DD:
 
 
Datownika z datownikiem,
Datownika z numeratorem,
Datownika z godziną,
Numeratora z numeratorem,
Numeratora z datownikiem,
Numeratora z godziną,
Godziny z godziną,
Godziny z datownikiem,
Godziny z numeratoremRóżne warianty odbić pieczątki to wiele nowych zastosowań! Mogą one być wykorzystywane:

W firmach produkcyjnych i handlowych – do oznaczania numerów partii produktów/towarów, daty i godziny przyjęcia, bądź wydania towaru,
szpitalach, przychodniach i laboratoriach analitycznych – do znakowania próbek poddawanych analizie,
lokalach gastronomicznych – do oznaczania daty i godziny zapakowania kanapek oraz daty przydatności do spożycia innych produktów żywnościowych.